Finansal Olmayan Raporlama (ESG)

 

Finansal olmayan raporlar şirketlerin ekonomik faaliyetleri ile birlikte çevresel, sosyal faaliyetlerini de açıkladıkları raporlar olarak bilinmektedir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin artması, çevresel süreçleri yönetme ve kontrol etme eğilimi, şeffaflık, insan haklarına saygı gibi kavramlar son yıllarda finansal olmayan raporlama uygulamalarının artmasına neden oldu. 2021 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı Küresel Riskler Raporu’nda önümüzdeki 10 yıl için etki ve olasılık artışı bakımından çevresel konular en yüksek riskler kategorisinde bulunmaktadır. Bu durum firmaların finansal olmayan göstergelerinin de ekonomik sonuçlara yol açabileceği göstermekte ve şirketleri sosyal ve çevresel etkilerini açıklama, yönetme ve kontrol etme yönünde yönlendirmektedir. Benzer şekilde Türkiye’de de 2020 yılında SPK tarafından yapılan duyuru ile halka açık ortaklıkların çevresel ve sosyal alanlarda faaliyet gösterirken takip etmeleri ve uymaları beklenen ilkeler açıklanmış durumdadır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım İlkeleri kapsamında ESG süreçleri teşvik edilmekte ve hem imzacı sayısı hem de yönetilen tutar miktarında her geçen yıl artış görülmektedir. ESG çalışmaları Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden ‘sorumlu üretim ve tüketim’ ve ‘iklim eylemi’ hedefleri ile ilişiklidir.

Sizlerde firmalarınızda ESG raporlama yaparak şirket aktivitelerinin veya yatırımların çevresel, sosyal ve yönetişimsel değerlendirmesi yaparak, yatırımcılarınız veya paydaşlarınız ile mevcut durumunu ve iyileştirmelerinizi paylaşabilirsiniz.

Finansal olmayan raporlama ile ilgili firmamızdan danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.