SimaPro Satışları Türkiye’de Hızla Büyüyor

SimaPro Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) hespalmanlarında kullanılan ve bir ürünün beşikten mezara tüm aşamlarındaki çevreye etkilerini nümerik olarak hesaplamaya yarayan bir araçtır.

SimaPro bu tür ve benzeri çalışmaların yapılabildiği dünya çapında kullanılan ve önde gelen yazılımlardan bir tanesidir. SimaPro nun Türkiye çözüm ortağı olan Metsims hem SimaPro hemde YDD eğitimlerini düzenli olarak iki yıla aşkın bir süredir düzenlemektedir. Bu güne kadar bu eğitimler çerçevesinde birçok kurumsal ve akademik sektörden katılımcı kitlesine ulaşan Metsims eğitimlerinin katılımcıları arasında Bureau Veritas, Şişecam, Serel Seramik, KÜMAŞ, İTÜ, ODTÜ, Anadolu Ünv., GYTE, EYTE, Marmara Ünv.,Kartal Belediyesi gibi kurumlar bulunmaktadır.