Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD)

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi – YDD – Life Cycle Assessment – LCA Türkçesi Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) olan Life Cycle Assessment (LCA) çalışmaları bir ürün veya servisin üretimi, tüketimi ve bertarafı gibi beşikten mezara tüm aşamalarında ortaya çıkan çevresel etki ve kirliliklerin ISO 14040 standartlarına uygun olarak hesaplandığı bilimsel bir yöntemdir. Şirketler, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışmaları […]
Read More

EPD Belgesi | Çevresel Ürün Beyanları | EPD

Çevresel Ürün Beyanı – EPD (Environmental Product Declaration) Dünya çapında geçerliliğe sahip Çevresel Ürün Beyanları (Environmental Product Declarations, EPD), bir ürünün veya servisin ISO 14025 Type III çevre beyanları tarafından belirlenmiş kategori ve parametreler ile uygun olarak çevresel etki değerlendirmesinin iletişimini sağlayan beyandır. Ticaret odaklı olan ve ISO 14040-44 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi standardını temel alan […]
Read More

Bağımsız 3rd EPD Doğrulama

Bağımsız LCA/EPD Doğrulama Metsims Kurucusu Dr. Hüdai Kara, International EPD System tarafından onaylanmış Türkiye’nin ilk ve tek EPD/LCA doğrulayıcıdır. Dünyanın dört bir yanında üretilen ürünler için bağımsız doğrulama hizmeti veren Kara, EPD/LCA camiasının dünyada tanınan isimlerindendir. 0 Doğrulama Projesi 0 Farklı Ülke 0 Firma LCA/EPD Doğrulama Hizmeti Verilen Ülkeler Referans Firmalar  ACC Limited  Ambuja Cement […]
Read More

Kurumsal Su Ayak İzi (ISO 14046)

Kurumsal Su Ayak İzi Su ayak izi, buharlaşma da dahil olmak üzere mavi, yeşil ve gri su ayak izinin toplamıdır. Yeşil ve mavi renkler ile su tüketimi, gri renk ile kirlilik tanımlanır.1 Kurumsal su ayak izi, bir mal veya hizmeti üretmek için gerekli tatlı su miktarının tüm tedarik zinciri içindeki miktarını ifade eder. Su ayak izi […]
Read More

AB Eko-Etiket (EU Eco-Label)

Eko Etiket (Eco label) AB Eko-Etiket bir ürünün veya servisin daha az çevresel etkiye sahip olduğunu, insan sağlığı için daha az zararlı kimyasal içerdiğini ve daha sürdürülebilir olduğunu gösteren ISO 14024 Tip-I çevre etiketidir. 1992 yılında kurulmuş olan AB Eko-Etiket sistemi gönüllülük esasına dayanmakla birlikte komisyon tarafından belirlenen ürünlerin çevresel açıdan göreceli olarak daha düşük […]
Read More

Karbon Ofset, Dengeleme, Nötrleme

Karbon Ofset Karbon ofset, salınan karbondioksit ya da diğer sera gazı emisyonlarını telafi etmek veya dengelemek için yapılan işlemdir. Karbon ofseti için iki tür piyasa vardır, uyumluluk ve gönüllülük. Avrupa Birliği (AB) Emisyon Ticaret Planı gibi uyumluluk piyasasında şirketler, hükümetler veya diğer kuruluşlar, yılda salmalarına izin verilen toplam karbondioksit miktarına ilişkin zorunlu ve yasal olarak […]
Read More

Ürün Karbon Ayak İzi (ISO 14067, PAS2050)

Ürün Karbon Ayak İzi Ürün karbon ayak izi bir ürün kaynaklı toplam sera gazı emisyonlarının, hammaddenin temininden yaşam döngüsünün sonuna kadar CO2 eq. olarak ölçümü ve hesaplanmasıdır. Ürün karbon ayak izi çalışmalarında kapsam ve sınırlar ürün ve süreç bazında belirlenmekle birlikte, beşikten kapıya ve beşikten mezara, ürün analiz sınırları olarak sıkça kullanılmaktadır. Ürününüzün karbon ayak izini […]
Read More

Ürün Su Ayak İzi (ISO 14046, WSI)

Ürün Su Ayak İzi (ISO 14046) Su ayak izi, mavi, yeşil ve gri su ayak izinin toplamıdır ve bir mal veya hizmeti üretmek için gerekli tatlı su miktarının tüm tedarik zinciri içindeki miktarını ifade eder. Ürün Su ayak izi hammaddenin işlenmesi ve üretim sürecinde kullanılan su miktarı ile tüketicinin kullanma aşaması da dahil olmak üzere […]
Read More

Ürün Çevresel Ayak İzi (EU PEF)

Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF) Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF), Avrupa Komisyonu tarafından şirketler ve sürdürülebilirlik uzmanlarıyla iş birliği içinde geliştirilen sürdürülebilirlik performansını ölçmek için yeni bir yöntemdir. Amaç, tüketicilerin bir ürün, hizmet veya şirketin ne kadar çevre dostu olduğunu anlamalarını kolaylaştırmaktır. Böylece PEF, mevcut yöntemlere kıyasla çevresel performans değerlendirmesinin geçerliliğini ve karşılaştırıla bilirliğini geliştirir. […]
Read More