CAGE Kurumsal Karbon Yönetimi

CAGE Karbon Yönetim Platformu CAGE Carbon Management Software, ISO 14064 uyumlu kurumsal karbon ayak izi hesaplamak, yönetmek ve olası kısa ve uzun hedefler geliştirilebilen bir uygulamadır. Aynı kuruma ait farklı tesisler için aynı anda kurumsal karbon ayak izi hesabı yapabilir, sonuçlarınızı tablo ve grafikler ile detaylı inceleyebilirsiniz. Görsel analizlerle sıcak noktalarınızı tespit edebilir, yıllık karbon […]
Read More

Uluslararası REC Standardı (I-REC)

Uluslararası REC Standardı (I-REC) Uluslararası REC Standardı (I-REC), dünyanın herhangi bir ülkesinde yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin kaynağını izlemek ve tüketimini kanıtlamak için oluşturulmuş uluslararası bir Enerji Nitelik Sertifikası (ENS) türüdür. I-REC Standardı, dünya çapında kullanım için sağlam bir öznitelik izleme standardı sağlayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. I-REC Standardı, Sera Gazı Protokolü (GHGP), CDP ve […]
Read More

Finansal Olmayan Raporlama (ESG)

Finansal Olmayan Raporlama (ESG) Finansal olmayan raporlar şirketlerin ekonomik faaliyetleri ile birlikte çevresel, sosyal faaliyetlerini de açıkladıkları raporlar olarak bilinmektedir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin artması, çevresel süreçleri yönetme ve kontrol etme eğilimi, şeffaflık, insan haklarına saygı gibi kavramlar son yıllarda finansal olmayan raporlama uygulamalarının artmasına neden oldu. 2021 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı Küresel Riskler […]
Read More

Sürdürülebilirlik Strateji Geliştirme Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik Strateji Geliştirme Danışmanlığı Geçmişte şirketlerin sorumluluğunun sadece şirket ortaklarında olduğu ve sadece kar amacı gütmeleri yönündeki algı; günümüzde yerini topluma, çevreye ve tüm paydaşlarına sorumlu olması şeklinde değiştirmiştir. Bu kapsamda şirketler sürdürülebilirliği kurumsal stratejilerine entegre etmeleri ile birlikte gelecek risk ve fırsatlarını yönetme imkanı sağlayacaktır. Sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde Metsims Sustainability Consulting […]
Read More

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) Analizi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) Analizi İklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet ile ilgili 17 hedef hali hazırda tüm devletler tarafından kabul edildi, ancak sıra özel sektörde. Şirketler, özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve hatta borsalar iş stratejilerini SDG’lar üzerine kurmaya başlıyor. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler kendi gelişmelerini SDG’ler üzerinde […]
Read More

Bilimsel Tabanlı Hedefler (Science-Based Targets)

Bilimsel Tabanlı Hedefler (Science-Based Targets- SBTi) Paris İklim Zirvesinden sonra ülkeler iklim değişikliği konusunda kenetlendiler ve sorunun önüne geçmek için bazı önlemler almaya başladılar. Uluslararası bir problem olan iklim değişikliği ve etkilerinin, şirketlerin bu konuda oluşturacağı farkındalık ile azaltılması hedeflenmektedir. Küresel sıcaklık artışının önüne geçmek için şirketlerin bir başlangıç yapması gerekiyor. Türkiye’de SBTi : Türkiye’den […]
Read More

Sürdürülebilirlik Raporlamaları (GRI)

Sürdürülebilirlik Raporlamaları Sürdürülebilirlik raporlamaları bir organizasyonun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişimsel performansı hakkında iç ve dış paydaşlara bilgi vermek amaçlı oluşturulan bir uygulamadır. Şirketler, karşılaşacakları risk ve fırsatları daha iyi anlamak, kurumsal itibarı ve marka bağlılığını artırmak, sürdürülebilirlik performansını yasalara, normlara, yönetmeliklere, performans standartlarına ve gönüllü girişimlere göre değerlendirmek ve kıyaslamak, […]
Read More