EPD Belgesi | Çevresel Ürün Beyanları | EPD

Çevresel Ürün Beyanı – EPD (Environmental Product Declaration) Dünya çapında geçerliliğe sahip Çevresel Ürün Beyanları (Environmental Product Declarations, EPD), bir ürünün veya servisin ISO 14025 Type III çevre beyanları tarafından belirlenmiş kategori ve parametreler ile uygun olarak çevresel etki değerlendirmesinin iletişimini sağlayan beyandır. Ticaret odaklı olan ve ISO 14040-44 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi standardını temel alan […]
Read More

Kurumsal Karbon Ayak İzi (ISO 14064, GHG)

Kurumsal Karbon Ayak İzi Karbon ayak izi, doğrudan ve dolaylı olarak insan, kurum, olay veya üretim sonucu oluşan toplam sera gazı emisyonlarının ton cinsinden karbondioksit eşdeğerinin (tCO2) ölçüsüdür. Kurumsal karbon ayak izi, geçmişte sosyal sorumluluk, tedarikçi talebi ve pazarlama stratejilerinde ön plana çıkmak amaçlı uygulanırken, günümüzde Avrupa Yeşil Mütabakatı kapsamında 5 sektör ve kapsam 1 […]
Read More

CAGE Kurumsal Karbon Yönetimi

CAGE Karbon Yönetim Platformu CAGE Carbon Management Software, ISO 14064 uyumlu kurumsal karbon ayak izi hesaplamak, yönetmek ve olası kısa ve uzun hedefler geliştirilebilen bir uygulamadır. Aynı kuruma ait farklı tesisler için aynı anda kurumsal karbon ayak izi hesabı yapabilir, sonuçlarınızı tablo ve grafikler ile detaylı inceleyebilirsiniz. Görsel analizlerle sıcak noktalarınızı tespit edebilir, yıllık karbon […]
Read More

O-LCA (Kurumsal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi)

Organizasyonel Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (O-LCA) Organizasyonel Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, bir şirketin organizasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan girdilerinin, çıktılarının ve potansiyel çevresel etkilerinin LCA çerçevesinde değerlendirilmesidir. Bu metodoloji değer zinciri boyunca çevresel sıcak noktaları belirlemek, zamansal çevresel performans takibi yapmak gibi süreçleri mümkün kılmaktadır. O-LCA çalışmaları kamu ya da özel, küçük ya da büyük ölçekli bütün şirketler ve […]
Read More

CDP (Carbon Disclosure Project)

Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Kar amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP, halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık ediyor. CDP Projeleri Firma Özelinde Özel Bir Çalışma Gerektirir! Her sene güncellene ve sektörel farklılıklara […]
Read More

İklim Beyanları (Climate Declarations)

İklim Beyanları (Climate Declarations)​ Popüler bir EPD türü olan tek sayfalık iklim beyanları, Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) değerini karbondioksit eşdeğeri (CO2 eq.) cinsinden ifade eden ve bir ürünün karbon ayak izi gibi iklim etkisi bilgilerine odaklanan EPD’dir. Karbon ayak izi (Karbon Ayak İzi) hesaplaması için ISO 14067’ye uyarlanmıştır. İklim beyanı belgeleri, EPD çalışmasına dayanır. İklim […]
Read More

Karbon Ofset, Dengeleme, Nötrleme

Karbon Ofset Karbon ofset, salınan karbondioksit ya da diğer sera gazı emisyonlarını telafi etmek veya dengelemek için yapılan işlemdir. Karbon ofseti için iki tür piyasa vardır, uyumluluk ve gönüllülük. Avrupa Birliği (AB) Emisyon Ticaret Planı gibi uyumluluk piyasasında şirketler, hükümetler veya diğer kuruluşlar, yılda salmalarına izin verilen toplam karbondioksit miktarına ilişkin zorunlu ve yasal olarak […]
Read More

Ürün Karbon Ayak İzi (ISO 14067, PAS2050)

Ürün Karbon Ayak İzi Ürün karbon ayak izi bir ürün kaynaklı toplam sera gazı emisyonlarının, hammaddenin temininden yaşam döngüsünün sonuna kadar CO2 eq. olarak ölçümü ve hesaplanmasıdır. Ürün karbon ayak izi çalışmalarında kapsam ve sınırlar ürün ve süreç bazında belirlenmekle birlikte, beşikten kapıya ve beşikten mezara, ürün analiz sınırları olarak sıkça kullanılmaktadır. Ürününüzün karbon ayak izini […]
Read More

Ürün Çevresel Ayak İzi (EU PEF)

Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF) Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF), Avrupa Komisyonu tarafından şirketler ve sürdürülebilirlik uzmanlarıyla iş birliği içinde geliştirilen sürdürülebilirlik performansını ölçmek için yeni bir yöntemdir. Amaç, tüketicilerin bir ürün, hizmet veya şirketin ne kadar çevre dostu olduğunu anlamalarını kolaylaştırmaktır. Böylece PEF, mevcut yöntemlere kıyasla çevresel performans değerlendirmesinin geçerliliğini ve karşılaştırıla bilirliğini geliştirir. […]
Read More