Seranit Grup Firmasının UNICERA Fuarında tanıttığı Porselen ve Seramik Ürünlerinin Tip III EPD Çevre Etiketleri Metsims Tarafından Hazırlandı

İnşaat yapı malzemelerinin tüm çevresel etkisini şeffaf biçimde ortaya koyan ve Tip III olarak adlandırılan “EPD Çevre Etiketi”, dünyada ve ülkemizde yeşil bina sertifikasyonu için vazgeçilmez önemde olduğu kadar yakın zamanda başta AB olmak üzere gelişmiş ülke pazarlarına ihracat için de zorunlu bir standart olacak. Seranit Grup porselen ürünleri yanı sıra Serra markası ile pazara sunduğu tüm seramik ürünleri için aldığı EPD belgeli ürünlerini UNICERA fuarında tanıttı.

Geçtiğimiz Aralık ayında, porselen ve seramik kategorisinde, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) Çift Yıldız Belgesi’ni alan ilk kuruluş olma unvanını kazanan Seranit Grup, tüm ürün gruplarındaTip III EPD Çevre Etiketi almaya başardığı ürünlerini UNICERA fuarından müşterilerine sundu.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından, ISO 14025 standardına göre tanımlanan Tip III EPD Çevre Etiketi, bir ürünün veya hizmetin çevresel performansını belirli kategorilere göre (hammadde, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen salınımlar; atık oluşumu) değerlendiriyor. Tip I ve II çevre etiketlerinden farklı olarak, Tip III EPD Çevre Etiketi sadece uluslararası kabul görmüş bağımsız otoriteler tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda kazanılabiliyor.

Seranit Grup’un EPD Çevre Etiketi kazanmasını ilişkin yapılan açıklamada Grup Başkanı Hamdi Altunalan’ın şu görüşlerine yer verildi: “Kuruluşumuzdan bu yana Seranit Grup olarak, ister porselen isterse seramik kategorisinde olsun temel iddiamız doğa dostu ve insan hayatına fonksiyonel fayda sağlayan yenilikçi bir yaklaşım içerisinde olmaktı. Hâlihazırda portföyümüzde yer alan her bir ürün bu yaklaşımın elle tutulur bir örneğidir. Ürettiğimiz EPD Çevre Etiketi sahibi Seranit porselen ve Serra markalı seramik yer ve duvar karolarımız müşterimiz yüklenici firmalarımızın yeşil binalarına değer katmaya devam edecektir.”

LCA raporu, EPD belgesi içerik ve tasarımı Metsims Sustainability Consulting tarafından yapılan EPD belgeleri, dünyada gerekse Türkiye’de sürdürülebilir güvenli ve yeşil binalar için büyük önem taşıyor. EPD Türkiye Direktörü Dr. Mimar İlker Kahraman “Sektöründe öncü firmaların ve büyüyen markaların çevresel performanslarını şeffaf bir şekilde beyan ettikleri EPD belgeleri, ürün ve üretimin detaylı bir şekilde irdelendiği çok kapsamlı çalışmalar olarak bilinirler. Seranit Grup bu çalışmayla sürdürülebilir dünya sorumluluğunu uluslararası seviyede yansıtırken yeşil bina projelerinde müşterilerine farkındalık yaratma imkanı sağlamıştır” dedi.