Sebze ve Meyvelerin de Karbon Ayak İzi Hesaplanıyor

Yeni yayınlanan PAS2050-1’e gore artık sera gazı emisyonlarının yaşam döngülerini değerlendirme süreçlerine bahçe bitki ürünleri de dahil oldu.

İngiliz Standard Enstütüsü tarafından yayınlanan PAS2050-1 artık bahçecilik sektöründe kullanılan tüm ürünlere standard oluyor. Taslağa göre tüm ürünlerin karbon ayakizi hesaplanacak, sera gazı emisyonları azaltılacak, verimlilikleri artacak ve maliyetleri azaltılacak.

Hollanda Bahçe bitkileri ürün kurulu başkanı Agnes van Ardenne’nin yaptığı açıklamaya göre bu yeni standard, bahçe bitkileri endüstrisine dahil tüm ürün zincirine ait sera gazı emsiyonlarını hesaplamada önemli bir adım ve aynı zamanda sonuçların kanıtlanabilir ve karşılaştırılabilir olması da sektör için önemli bir vizyon kazandıracak.

PAS2050 standardının, bahçe bitkileri sektöründe tüm sera gazı emisyonlarını hesaplamada önemli bir başlangıç olmasının yanı sıra aynı zamanda firmaların tedarik zincirlerini daha iyi analiz etme ve kontrol etme süreçlerinde, sera gazı emisyonları azaltımı için devam ettirilen programları düzenlemede, iklim değişimi gelişmelerini hesaplamada, hissedarlar ile ilişkilerin gelişmesinde, tedarikçilerle ve müşterilerle işbirliği aşamalarında yardımcı olacağı düşünülüyor.

İngiliz Standard Enstütüsü yayın direktörü Shirley Bailey Wood’a göre PAS 2050-1 sektörel bazda yapılan ilk ve yeni bir seri olup, bu süreçte yapılacak uygulamaları da önemli oranda arttıracak.

Türkiye’de Carbon Trust’a kayıtlı ilk karbon ayak izi uzmanı olan Dr.Hüdai Kara bu standardın Türkiye’de sektör için bir fırsat olduğunu ve üretici firmalarımızın tedarik zinciri dahil üretimden kaynaklanan karbon emisyonlarını zaman geçmeden hesaplamaları gerektiğini söyledi. Yaşam Döngüsü (Life Cycle Assessment) uzmanlığı gerektiren bu çalışmalar Türkiye’de METSİMS tarafından yapılmakta ve uygulamalı eğitimleri de verilmektedir.