Saray Alüminyum İklim Değişikliğinde Sorumluluklarını Yerine Getiriyor

Sektörünün lider firması Saray Alüminyum A.Ş. tüm dünyanın gündeminde olan iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında 2016 yılı aktiviteleri kaynaklı karbon ayak izi çalışmalarını ISO 14064 standartları ve GHG Protokolü uyumlu olarak başarı ile tamamladı. Çalışma sektöründe ilk olmanın yanında Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarının hepsini değerlendiriyor. Kapsam 1 firmanın sorumluluğundaki sera gazları kaynaklarını, Kapsam 2 hattan alınan elektrik enerjisi ve Kapsam 3 ise kullanılan hammaddeler dahil tedarik zinciri kaynaklı sera gazlarını tanımlamaktadır. Özellikle Kapsam 3 emisyonlarının hesaplanmasının zor olmasına rağmen Metsims Sustainability Consulting danışmanlığında bunu başarı ile tamamlamıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda Saray Alüminyum 2016 yılı karbon ayak izi 1 324 754 t CO2 eşdeğeri olarak hesaplanmıştır. Sera gazı etkisi yapan tüm emisyonlar karbondioksit eşdeğeri (tCO2) cinsinden ifade edilmektedirler. Firmanın toplam iklim değişikliğine %90 üzerinde katkı yapan en büyük etki Kapsam 3’te tanımlanan alüminyum hammaddesidir. Alüminyum, enerji yoğun üretim süreçlerinden geçtiğinden karbon ayak izi yüksek bir hammaddedir.

Kurumsal boyutta yapmış olduğu çalışmalar öncesinde tüm ürünlerinde ISO 14040/44 Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) çalışmalarını da tamamlayan Saray Alüminyum iklim değişikliği başta olmak üzere birçok çevresel etkinin de hesaplanmasını sağlamıştır. Bu bağlamda uluslararası seviyede bağımsız olarak onaylanan çalışma, Tip III Çevre Etiketi olarak bilinen EPD belgesi ile de kayıt altına alınmıştır. EPD Belgeleri ile de sektöründe ilk olan Saray Alüminyum ürettiği ve kullanıcılarından kalite ve performans açısından tam not aldığı kompozit panelleri ve profilleri ile Yeşil Bina projelerinin aranan çözüm ortağı olmuştur.

İklim değişikliği; mevsim normallerinin dışında yaşanan hava olayları ile etkisi her geçen gün daha fazla hissedilen bir konu olarak gündemimize girmiştir. İklim değişikliğinin en büyük nedeni enerji üretimi ve sanayi faaliyetleri sonucu atmosfer konsantrasyonu hızla artış gösteren karbon dioksit emisyonları ve sera gazlarıdır. Karbon ayak izi, faaliyetlerin çevresel etkilerinin sebep oldukları sera gazlarının ölçümü ve bunların karbondioksit eşdeğeri (CO2e) cinsinden ifade edilmesidir. Karbon ayak izi hesaplaması, iklim değişikliği ile mücadele ve karbon ayakizi azaltım çalışmalarında ilk adımı oluşturmaktadır. Saray Alüminyum hesapladığı iklim değişikliğine olan etkisini azaltma faaliyetleri kapsamında da sorumluluğunu yerine getirmektedir. Özellikle enerji kaynaklı sera gazları emisyonlarını azaltma yönünde rüzgar santralleri ile yenilebilir enerji üretimine yatırımı yapan Saray Alüminyum, ürettiği enerjiyi kendi tesislerinde kullanmakta fazlasını da yeşil enerji olarak şebekeye vermektedir.