Sürdürülebilirlik Danışmanlığını Yaptığımız Polisan Holding BIST Sürdürülebilirlik Endeksine Girdi

Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük ve sürdürülebilirlik alanında öne çıkan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya hak kazanan 44 şirketten biri Polisan Holding oldu.

Londra merkezli bağımsız araştırma şirketi tarafından sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirmeler yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Polisan Holding Kasım 2017-Ekim 2018 döneminde BIST listelerinde 24. sırada yer alacak.

Şirketlerin 2014 yılında hayata geçirilen BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alabilmesi için gönüllü olarak çevre, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele, tedarik zinciri, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda gerekli kriterleri sağlamaları gerekmektedir.

2013 yılından beri aktif bir şekilde hem kurumsal hem de ürün sürdürülebilirliği konularında Metsims danışmanlığından detaylı projelere imza atan Polisan Holding’i bu başarısından dolayı kutluyoruz. Ürünlerine Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA), Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgelerini alan Polisan Holding, bünyesindeki Polisan Kensai Boya, Poliport Kimya ve Polisan Kimya firmalarını içerecek şekilde CDP Küresel İklim Değişikliği raporu ve Karbon Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) raporlarını hem 2015 ve hem de 2016 yılları için Metsims ile yayınlamıştır. Polisan Holding için hazırlanan 2016 Sürdürülebilirlik Raporuna bu adresten ulaşabilirsiniz.

Metsims, kendi bünyesindeki uzman danışmanları ile Türkiye’de sürdürülebilirliği nicel ölçütlere dökebilen, geliştirdiği yaşam döngüsü veritabanı sayesinde çok farklı sektörlerde tedarik ve değer zinciri dahil iklim değişikliğinden (Kapsam 1,2,3) su, enerji yoğunluğu, kaynak tüketimi gibi birçok analizi kolaylıkla ortaya koyabilen ve uluslararası seviyede onaylatabilen bir danışmanlık firmasıdır.