PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜNDE DÖNGÜSEL EKONOMİ ARAMA KONFERANSI YAPILDI

Ellen MacArthur Vakfı Yeni Plastik Ekonomisi taahütte bulunan Bell Packaging Group (BPG) ’un  “Döngüsel Ekonomi ve Plastik Ambalaj Sektörünün Döngüsel Ekonomideki Yeri” temalı konferansı, Metsims Sustainability Consulting bilgi paylaşımı ve moderatörlüğünde gerçekleşti.

Ellen MacArthur Vakfı öncülüğünde yürütülen ve Yeni Plastik Ekonomisi adı altında dünyanın önde gelen plastik ambalaj üreticileri ve ambalaj kullanıcılarının taahütte bulunduğu ve plastik geri dönüşümü ve azaltımı odaklı girişime, Bell Packaging Group Türkiye’den taahütte bulunan ilk şirket oldu.

Döngüsel ekonomi ve plastik ambalaj sektörüne etkilerinin irdelendiği BPG Arama Konferansı, 23 Temmuz tarihinde Feriye’de yapıldı. Konferansta bugünkü lineer ekonomik modelin  eksiklikleri ve doğurduğu sonuçlar değerlendirilirken, gelişmekte olan döngüsel ekonominin önemi ve plastik ambalaj sektörü özelinde nasıl uygulanabileceği ve getireceği fırsatlar detaylı olarak tartışıldı. Metsims Sustainability Consulting yönetici ortağı Dr. Hüdai Kara’nın bilgi paylaşımı ve moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansa; BPG şirketlerinden bir çok farklı ambalaj çözümleri sunan Perfektüp, Senapa Stampa, İnterkap ve Tulipack firmalarının üst düzey yöneticileri katılım sağladı.

Ellen MacArthur Vakfı öncülüğünde yürütülen ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı iş birliğinde gerçekleştirilen Yeni Plastik Ekonomisi girişimi; işletmeleri, hükümetleri ve diğer organizasyonları ortak bir vizyonda buluşturarak, toplamda 400’e yakın organizasyon ile plastik atık ve kirliliğini kaynağında çözerek, plastiği ticaret hayatının içinde, denizlerin ise dışında tutmayı hedefliyor. 

Bu girişim kapsamında yapılan taahütler arasında, 2025 yılı itibariyle kullanılan tüm plastik ambalaj ürünleri içinde %25 olarak belirlenen, tüketici sonrası geri dönüşüm içeriği ve plastik ambalajların tamamının yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya biyolojik olarak bozunabilir olması yer alıyor. Bu taahütlerin yerine getirilme sürecinde yapılabilecekler, geliştirilebilecek çözüm önerileri ve karşılaşılan zorluklar da konferansın ana konuları arasında yer aldı.

Metsims olarak, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına destek olduğumuz BPG’un hem bu taahhütleri üzerinde hem de döngüsel ekonomiye dönük yapacakları çalışmalarda başarılar dileriz.