Perfektüp, 2018 Yılı Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Perfektüp, işletmelere, yönetimlere ve diğer kurum ve kuruşlara, iklim değişikliği, insan hakları, yolsuzlukla mücadele gibi önemli sürdürülebilirlik konularında rehberlik eden uluslararası bağımsız bir kuruluş olan Global Reporting Initiative (GRI) tarafından yayınlanan GRI Standards göstergeleri ışığında, sürdürülebilirlik raporlarına bir yenisini ekledi. Perfektüp, 2015 yılından sonra, 2018 GRI sürdürülebilirlik raporlamasını da, Metsims Sustainability Consulting desteği ile başarıyla tamamladı.

Sosyal ve çevresel sorumluluğun en üst seviyeye çıkması gerektiğine inanan Perfektüp Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş (Perfektüp), GRI G4 göstergeleri temel alınarak yayınlanan 2015 yılı sürdürülebilirlik raporlarında bu göstergelere ilave olarak ürün sürdürülebilirliği çalışmaları yürütmüş ve bu çalışmalar kapsamında yapmış olduğu ürün çevresel yaşam döngüsü değerlendirmesi sonuçlarını Metsims Sustainability Consulting danışmanlığında birçok çevresel etki kategorisi için hesaplamıştı.

GRI sürdürülebilirlik raporlaması, kurumsal performansla ilgili olarak ölçme, açıklama yapma ve iç ve dış paydaşlara karşı sorumlu olma uygulamasıdır. Paydaşların değerlendirmelerini ve kararlarını önemli derecede etkileyen bu raporlama sistemi sayesinde şirket ve kuruluşlar ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini raporlamaktadır. Kurum ve kuruluşlar bu sayede, karşılaşacakları risk ve fırsatları daha iyi anlamaktadır ve de kurumsal itibarı ve marka bağlılığını artırmaktadır. Ayrıca sürdürülebilirlik performansını yasalara, normlara, yönetmeliklere, performans standartlarına ve gönüllü girişimlere göre değerlendirmek ve kıyaslamak, performansı kurum içinde ve başka kurumlarla karşılaştırmak ve ulusal mevzuata ve borsaya kotasyon şartlarına uymak için de raporlama yapabilmektedirler.

Perfektüp’e sürdürülebilirlik alanında göstermiş olduğu özveri için teşekkür eder, projenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz.

Perfektüp 2018 yılı sürdürülebilirlik raporuna ulaşmak için tıklayınız.