MİTAŞ EPD Belgelerini Yayınladı

Mitaş Endüstri, Enerji İletim Hatları için Galvanizli Çelik Direk (Hot-Dip Galvanized Steel Towers) ve Trafo Merkezleri için Galvanizli Çelik Yapı (Hot-Dip Galvanized Steel Gantries) ürünleri için EPD Çalışmaları tamamlandı.

Metsims Sustainability Consulting Ankara’da bulunan Mitaş Endüstri’ye ait 2 ürün için EPD çalışmalarını tamamladı. 1955 yılından bu yana faaliyet gösteren Mitaş Grup bünyesinde hizmet veren Mitaş Endüstri, enerji, telekomünikasyon, yenilenebilir enerji, aydınlatma ve savunma sanayiye yönelik çelik direk ve yapıların tasarım ve üretimini yapmaktadır. Kafes direk üretiminden poligon direk üretimine dek geniş yelpazede üretim yapan firma ayrıca, yüksek teknolojili, yıllık 215.000 ton galvanizleme kapasitesine sahip 3 adet galvaniz banyosu ile galvanizleme işlemi yapmaktadır .

          Bir ürünün veya sistemin çevresel etki değerlendirmesinin iletişimini sağlayan ve ISO 14025 Type III çevre beyanları temeline dayanan bir araç olan EPD Belgeleri. LCA (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) ve ISO 14040-44 standartını temel alır. EPD’ler ISO 14040 serisi standartlarına dayanarak bir ürününün belirli çevre etkilerinin ölçüldüğü bir etiketleme olarak tanımlanır. Bağımsız şekilde, üreticinin sağladığı bilgilerle hazırlanan EPD belgeleri, ürünün teknik tanımı, üretici firma detayları ve LCA sonuçlarından meydana gelir. Etkilerin, küresel ısınma potansiyeli, asidifikasyon, su kıtlığı, kaynak tüketimi ve atık miktarları gibi çok sayıda parametre üzerinden sayısal olarak ifade edildiği bu beyanlar, şirketlerin sürdürülebilirlik iletişimi için kullandıkları en uygun araçlardan biridir.