Migros, Kendi Markası ile Piyasaya Sürdüğü 151 Ürün İçin Kapsam 3 Karbon Ayak İzi Çalışmalarını Tamamladı!

Migros ile yapılan çalışmada, 151 ürün özelinde hammadde kaynaklı emisyonlar dahil olmak üzere Kapsam 3 çerçevesinde hesaplanmıştır. Bu çalışmanın bir diğer dikkat çekici kısmı ise, Uzman Kasap yani et ürünlerinde, etin hangi hayvandan elde edildiği ve hayvanın hangi bölgesinden edinildiğine göre karbon ayak izinin ayrıştırılmasıdır. Bu sayede, Uzman Kasap Bonfile ile Uzman Kasap Pirzola’nın karbon ayak izleri farklılaştırılmıştır. Çalışmaya ayrıca, baklagiller, tuvalet kağıtları, kağıt havlular, çiçek yağları, süt ve peynir ürünleri de dahildir.

ISO 14064 standartlarına göre hazırlanan karbon ayak izi envanterleri, şirketlerin küresel ısınmaya olan etkilerini ortaya koyabilecekleri bir metottur. Bu envanterler günümüzde yaygın olan CDP (Carbon Disclosure Project) ve GRI (Global Reporting Initiative) gibi raporlamalara değer katarlar.

Metsims olarak günümüzdeki sürdürülebilirlik raporlarında, Kapsam 3 (Other emissions) kategorisinde yapılan Kapsam 3 beyanlarının eksik olduğunu görüyoruz. Pek çok raporda, Kapsam 3 içerisine ürünleri oluşturan hammaddelerin küresel ısınmaya olan etkileri dahil edilmemektedir. Bu nedenle, odaklanılması gereken yere odaklanılmadığından, konulan hedefler anlam ifade etmemektedir.

Özellikle Migros gibi, ürün odaklı iş modelleri üzerine kurulan şirketlerde, hammadde kaynaklı karbon emisyonları, envanterin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu nedenle bu emisyonların hesaba katılmadığı durumlarda konulan azalım hedefleri anlamsız kalmaktadır.

Metsims olarak Türkiye’de ilk olan böyle kapsamlı bir çalışmaya verdiği destekten dolayı Migros’a teşekkür ediyor, diğer firmalara da örnek olacaklarını düşünüyoruz.