LEED 2012 Yapı Malzemeleri ve Kaynağı Kategorisi Yenilendi

LEED 2012 Yapı Malzemeleri ve Kaynağı kategorisi puanlamada artık Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Environmental Product Declaration’a (EPD) odaklanacak.

Amerikan Yeşil Bina Konseyi’nin 2012 yılı LEED Yeşil Bina sertifikalandırma sisteminde Malzeme ve Kaynak kategorisinde yenileme geliyor. Enerji ve Çevre tasarımında liderlik göstergesi olan LEED programı, artık Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi(YDD)uygulamalarına odaklanacak. YDD, bir ürünün hammadde, üretim, kullanım, geri dönüşüm ve bertaraf gibi yaşamının bütün aşamalarıyla ilgili çevresel etkileri değerlendiren analitik bir tekniktir.

Yeni uygulamaya göre Environmental Product Declarations (EPD)belgesi olan yapı ürünleri daha fazla kredi alacaktır. Böylelikle yapı malzemeleri üreticilerinin de ürünlerinin çevreye olan etkilerini EPD yoluyla yayınlamaları teşvik de edilmiş olacaktır. EPD yoluyla yapılan bu beyanların satın almalarda da etkin olacağı düşünülmektedir. EPD yoluyla gelecek olan şeffaflık sayesinde bilinçli kararlar alınması sağlanacaktır. Çevresel etkiler bakımından en iyi performansı gösteren ürünlerin bina tasarımcıları ve inşaatçılar tarafından seçildikleri zaman, LEED için belirlenen amaçlar elde edilmiş olacaktır.

İngiliz BRE firması tarafından geliştirilen ve ÇEDBİK tarafından Türkiye’ye uyarlanan BREEAM sertifika sisteminde YDD yaklaşımı uzun zamandan beri kullanılmaktadır. BRE tarafından verilen EPD belgeleri YDD yazılımı SimaPro yazılımı ile yapılmaktadır. Metsims SimaPro yazılımın Türkiye’deki tek çözüm ortağıdır. BRE EDP belgeleri aynı zamanda GreenBookLive sitesinde yayınlanarak ilave pazarlama fırsatları da sağlanmaktadır.

EPD belgesi ISO 14025 Type III türü bir etiketleme sistemidir. Üçüncü kişiler tarafından doğrulanan bu belgeyi alabilmek için ilgili ürünün ISO 14040-44 standardına göre YDD çalışmasının yapılması gerekmektedir. Uluslararası EPD sistemi olan The International EPD sisteminde Türkiye’nin ilk ve tek doğrulayıcısı Dr Hüdai Kara Metsims firmasında Yönetici Ortak’tır. Metsims, Türkiye’de uygulamalı YDD eğitimleri veren tek danışmanlık firması olmasının yanında proje danışmanlığı da yapmaktadır.