LEED 2012: LEED Derecelendirme Sistemi Neden Güncelleniyor?

LEED’in sektörel olarak bilinen kalitesinin ve pazar duruşunun en önemli sebepleri; hiç bitmeyen yenilenme döngüsü ve teknolojik gelişmelere ayak uydurma çabasıdır.

 En son olarak 2009’da yapılan güncellemeler sistemin temeline ait gelişmeler olarak nitelendirilirken LEED 2012 güncellemeleri, sisteme ait teknik konulara odaklanmayı planlıyor. Bu şekilde pazar payını arttırmayı planlayan LEED, kolaylık ve kullanılabilirlik terimlerini, standardlarına paralel olarak uyarlamayı planlıyor.Bu yenileme, bir önceki üzerinden giderek oluşturuluyor ve daha net, kullanılabilir, işlevsel ve gelecekte yapılacak iyileştirmeler için önemli bir adım olarak görülüyor.

Yeni LEED’de bina dizaynı+inşa, iç dizayn+inşa, faaliyet+bakım-onarım, çevresel düzenleme ve evler için LEED derecelendirme sistemi gibi teknik güncellemelerden bahsediliyor. Bu güncellemelere, halk, USGBC üye komiteleri ve USGBC’ye üye endüstri çalışanlarından gelecek yorumlar doğrultusunda yön verilecek. Bunun için dönemsel olarak açılan yorum süreçlerinden gelen fikirler değerlendirilecek.

LEED 2012 bilindiği gibi, USGBC’nin standardlarının 2009’dan sonraki güncellemesi. Bu güncellemenin en önemli nedenleri; LEED’in günümüz standardlarına ulaşma çabası ve derecelendirme sisteminde halen yer alan negatif çevresel etkilerinden kurtulması. USBGC, LEED binalarının halen gelişmeye açık olduğunu vurgularken, geleneksel binalardan daha iyi koşullara sahip olması gerekliliğinin de bu yeni güncellemeyle altını çizmiş oluyor. Bu gelişim, LEED sertifikalarının aşamalı olarak uygulanacak derecelendirme seviyeleri ile nötr ya da pozitif çevresel etkiye sahip olana kadar devam edeceğinin de bir göstergesi.

LEED 2009 ile LEED 2012 arasındaki değişikleri üç ana başlıkta toplayabiliriz. İlki, inşaat takımlarının projelerinde öncelik vermelerini sağlayacak yeni kredi kategorileri. İkinci olarak yapılan teknik değişimler. Bu teknik güncellemeler; pazar verileri, hissedarların fikirleri, uzman bilgileri, LEED’in pazardaki geçerliliği ve yeşil bina uygulamaları gibi farklı alanlardan gelen verilerin harmanlaranarak oluşturulacaklardır. Üçüncü değişiklik ise derecelendirme sisteminin beklentileri ve USGBC’nin öncelikleri birleştirilerek oluşturulmuş değiştirlimiş nokta dağıtım sistemi. Tabiki yeni sisteme ait ve kredi kategorileri ve derecelendirme sisteminin gerektirdiği bazı ön koşullarda bu yenilenmenin bir parçası. Bu ön koşullar geçmiş LEED projelerinden esinlenerek oluşturulmuş.

Metsims LEED sertifikasyonu için ürün sağlamak isteyen Yapı Malzemeleri üreticileri için EPD beyanı ve LCA projeleri yapmaktadır.