Kritik Hammaddelerde Avrupa İnovasyon Ortaklığı Grup Toplantıları

Kritik hammeddeler üzerine Avrupa İnovasyon Ortaklığı ikinci grup toplantıları 23 Ocak ve 12 Şubat’ta Brüksel’de gerçekleşecek.

Hammadde tedariği, günümüz yüksek teknoloji endüstrisi için en önemli konuların başında gelirken, aynı zamanda çözüm noktasında önemli boşlukların yer aldığı bir konudur. Çözüm olarak Avrupa Komisyonu, Avrupa Hammaddeler İnovasyon Ortaklığı (European Innovation Partnership on Raw Materials) adı altında grup oluşturmayı önerirken aynı grup ile seri toplantılar düzenlemeye başladı.

Yenilik, hammadde konusunda Avrupa’nın zorluklarını karşılamada önemli bir araç olarak düşünülebilir. Örneğin, yeni teknolojiler, minerallerin yer altından çıkarılması, uzak kaynaklardan kullanım alanlarına taşınması veya zorlu koşularda hammaddeye ulaşım için yardımcı olabilir.

Bu eylem aynı zamanda, öncelikle az bulunan hammaddelerin yerine yeni hammadeler getirmek için ve her AB vatandaşının 17 kg olan yıllık elektrik ve elektronik atıklarının geri dönüşümünü sağlamak için gerekli bir plan olarak görülüyor.

Burada amaç hedeflenen yenilikleri, araştırma çabaları, yeni teknolojileri, disiplinler arası yaklaşımları ve aynı zamanda talep yönlü müdaheleleri gerektiren bir süreci oluşturmanın temel taşı oluşturmak olarak söylenebilir.

Uzman uluslararası danışmanların davet edildiği gruba Türkiye’den sadece Metsims Yöneticisi Dr.Hüdai Kara (Operational Grup 5) davet edilmiştir. Kendisi bu göreve 4 seneliğine seçilmiştir.