Kriterlerin yayınlanması ile çvre etiketi uygulaması