Kriterlerin Yayınlanması ile Türkiye’de Çevre Etiketi Dönemi Başladı

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında yayınlanan Çevre Etiketi Yönetmeliği’nin ardından, kriterler ve başvuru formunun açılmasıyla, Türkiye’de Eko Etiket süreci başlamış oldu.

 

Sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek, tüketicilere doğru ve bilimsel temeli olan bilgi akışını sağlamak amacıyla hazırlanan yönetmelik, yayınlandığı gün itibari ile büyük merak uyandırmıştı. İlk etapta  tekstil, seramik ve temizlik kağıdı ürünleri olmak üzere 3 sektör için hazırlanan kriterlerin yayınlanması ve başvuru formunun açılmasıyla artık üreticiler ürünleri için Türkiye Eko Etiket’i alabilecekler.

Geçen süreçte yapılan revizelerde ise etiket için kullanıcalak logoda değişiklikler yapıldı. Üreticilerin ürünlerine çevre etiketi almaları durumunda yeni logoyu ürünlerinde kullanabilecekler. Yaprak ve su damlasının birleşiminden oluşan logoda aynı zamanda çevre dostu ibaresi bulunuyor.

 

Hangi Ürünler İçin  Etiket Alınabilecek?

Bakanlığın hazırlamış olduğu başvuru klavuzuna göre 3 sektöre ait ürünler  için çevre etiketi alınabilecek.

Seramik Grubu Ürünleri:
Seramik kaplamalar’ ürün grubu, iç/dış kullanım için, herhangi bir ilgili yapısal fonksiyon olmaksızın
seramik karolardan oluşur.

 

Tekstil Grubu Ürünleri:
Tekstil Ürünleri; Konfeksiyon ürünleri ve aksesuarlarını, iç mekân tekstil ürünlerini, elyaf, iplik,
kumaş ve örgü panelleri, lif dışı öğeleri ve temizlik ürünlerini kapsar.

 

Temizlik Kağıdı Grubu Ürünleri:
“Temizlik Kağıdı” ürün grubu kişisel hijyene uygun sıvıları emme ya da kirli yüzeyleri temizleme
amacıyla kullanılan tabaka ya da rulo şeklindeki temizlik kağıtlarını kapsayacaktır.

 

Başvuru İçin Hangi Evraklar Gerekiyor?

 • Başvuru Formu
 • Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü,
 •  Kurum/kuruluşları temsile yetkili kişi veya kişilerin noter onaylı imza sirküleri,
 • Ürün veya hizmetin ticari açıdan tanıtılması(Ürünün hammadde bileşimi),
 • Başvuru ücretinin Bakanlık döner sermaye işletmesi müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair
  dekont,
 • Yayımlanan kriterler doğrultusunda, hazırlanacak olan her bir ürün için ilgili beyanlar, bilgi
  formları ve test sonuçları bilgi ve belgeler,
 • Kapasite Raporu.

 

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Başvurular,  kriterlerine uygun olarak hazırlanan ve her bir ürün ve hizmet için ilgili beyanlar, test sonuçlarını, başvuru ücreti ödeme dekontu ve başvuru formundan oluşan dosya ile bakanlığa sunularak yapılacak.

 

Kriterler Dosyaları

Seramik Kaplamalara Çevre Etiketi Verilmesine Dair Kriterler

Tekstil Ürünleri İçin Çevre Etiketi Verilmesine Dair Kriterler

Temizlik Kağıdı Ürünlerine Çevre Etiketinin Verilmesine Ait Kriterler

 

Başvuru Formu ve Klavuzu

Başvuru Kılavuzu

Çevre Etiketi Başvuru Formu

 

Çevre etiketi ve eko etiketler hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.