Karbon ve Enerji Yönetimi Türkçe Olarak Yapılabilecek

Dünya’nın önde gelen ve uluslararası standartlarla uyumlu, karbon ve enerji yönetimi platformu Verteego, Metsims işbirliği ile Türkiye’ye adapte edildi.

Türkiye’ye yönelik karbon envanteri ve katsayılarını içeren veritabanına sahip Verteego, Mayıs ayı sonu itibariyle piyasaya sürülecek.

Karbon ve enerji yönetiminin iş yaşamımızdaki önemi gün geçtikçe artarken, uzun soluklu bir süreç olarak da ortaya çıkmaktadır. Karbon ve enerji yönetimini bir strateji olarak hesaplayan ve yöneten firmaların artık Excel dışında hesaplamalarını sürekli kılan ve aynı zamanda kayıt altına alan bir sisteme ihtiyaçları vardı. Bu ihtiyaçlara cevap vermek için ortaya çıkan Verteego Karbon ve Enerji Yönetimi platformu, ISO 14064 ve Sera Gazı (GHG) Protokolü Karbon Saydamlık Projesi (CDP) gibi dünyanın en önemli standartlarına uyumluluk sağlamkatadır.

Sürdürülebilirlik alanında müşterilerden gelecek beklentilere kolay bir şekilde cevap verebilme altyapısını oluşturmak, yasal yükümlülüklerin ötesinde, üretim süreçlerini iyileştirmek ve rekabet ve karlılığı arttırma fırsatlarını değerlendirmek, Verteego ile mümkün hale gelmiştir. Karbon ayak izinizi yönetmek, firmanızın çevresel etkilerini anlamada, riskinizi azaltmada ve en çok sera gazı salınımına sebep olan süreçleri belirleme sürecinde ilk basamaktır.

Verteego Karbon ve Enerji Yönetimi platformu;
• Sera gazı yönetimi çözümü sağlar,
• Kurumunuzun sera gazı salınımlarını ölçmenize, takibine ve azaltmanıza yardımcı olur,
•Kurumsal karbon ayak izi değerlendirmelerinizin minimum maliyetle yapılmasını sağlar,
• Enerji yönetimi ve verimliliği altyapısının kurulmasını sağlar ve
• Kurumunuzun içinde bir eko-tasarım yaklaşımı getirmenize yardımcı olur.

Verteego, tüm sektörlerdeki orta ve büyük ölçekli şirketlere, sera gazlarının azaltılması çabalarını yönetmek için uzun vadeli bir sistem oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Verteego yazılımı:
• Karbon hesaplamalarınızı, firmanız ile ilgili verileri sera gazı salınımlarına dönüştürerek otomatikleşmesine,
• Enerji ve enerji harici salınımlar, gelen mal ve hizmetler, nakliye, doğrudan atık ve atık su, duran varlıkların amortismanı, paketleme gibi kaynağına yakın, kaynağında ya da kaynağından uzak yüksek karbon salınımlarını kullanım ve bertaraf aşamalarında belirlenmesine,
• Karbon hesabı için gerekli farklı salınım faktörlerinden yararlanılmasına,
• Farklı hesaplama standartlarına uygunluk ve güncellemeler ile sürekli uyumluluğuna,
• Çevresel performans göstergelerini tek panoda izlenmesine,
• Bilinen ERP çözümlerine (SAP, SAGE, Oracle) ara yüzey oluşturarak karbon ve enerji hesaplamalarının otomasyonlaşmasına yardımcı olur

Verteego Enerji ve Karbon Yönetimi platformunun Türkiye’deki tek çözüm ortağı ve geliştiricisi olan Metsims, Türkiye’ye yönelik çevresel verileri LCA yaklaşımıyla elde ederek Verteego platformu üzerinden paylaşacaktır. Verteego bir bulut uygulaması (Software as a service) olduğundan yazılım bakımı gerektirmez ve güncellemeler otomatik olarak yapılabilmektedir. Verteego ile karbon emisyonları ve enerji tüketimlerini istenilen zaman aralığında tek panoda grafiksel olarak tüm firma düzeyinde izlemek ve analiz yapmak mümkün olabilecek. Yine aynı şekilde karbon ve enerji azaltım stratejileri geliştirilerek hedefler konulabilir ve bu hedeflere ulaşım, detaylı olarak analiz edilebilir.

Verteego Türkiye uygulaması ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen bizlerle iletişime geçiniz.