Kağıt ürünleri için Ürün Ayak İzi Kategori Kuralları (PFCR) sonbaharda yayınlanıyor

Avrupa Kağıt Endüstrisi Konfederasyonu (CEPI) ve Avrupa Komisyonu Çevre Departmanı ortaklaşa çalışarak, kağıt endüstrisi için Ürün Ayakizi Kategori Kuralları (PFCR) adında bir rehber geliştiriyor.

 Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan çevresel ayakizi hesaplama yöntemiyle bağlantılı olarak geliştirilen PFCR 20 Aralık 2011’de pilot test sürecini tamamladı. Kağıt ve kağıt ürünleri için gerçekleşen bu test sürecinde ilgili tüm hissedarlardan online fikir alışverişi yapıldığı, açık danışmanlık da denilen bu yöntemle (crowdsourcing) de bir ilke imza atıldı. Açık danışmanlık sürecinin Nisan 2012’de bitmesinin ardından, 2012 sonbaharında son metedolojik rehberin yayınlanması planlanıyor.

En önemli amacı, ürünün çevresel ayakizi hesaplaması sırasında teknik bir rehber olmasıdır. Ürünlere ait ileri düzeyde ürünsel özellik ve ölçü bilgilerinin yer aldığı rehberin, çevresel ürün ayakizi çalışmalarında da yeniden üretilebilirlik ve tutarlılık açısından önemli bir katkı sağlaması beklentiler arasında. Ayrıca kağıt şirketleri için önemli bir rehber ve yakın gelecekte AB ve üye ülkeler tarafından gerçekleştirilecek muhtemel politik hareketler için de önemli bir referans olması bekleniyor.

ISO14025 (2006) standardında da tanımlandığı gibi ürün kategori kurallarında (PCRs) ,Tip III çevresel beyanının gelişimi için belirli kurallar, rehberler ve gereksinimler yer alıyor. Tip III çevresel bayanlar nicesel oldukları gibi belirli ürün ve hizmetlerin çevresel durumunun yaşam döngüsü değerlendirmesi tabanlı kurallarından oluşuyor. PFCR’lerin, ürünler üzerindeki en önemli değişkenlere odaklanarak çevresel ürün ayakizi çalışmasının gerçekleştirilmesi için harcanan zaman ve çabayı mümkün olduğunca azaltması hedefleniyor.