Firmalar Karbon Ayak İzi ve Yönetiminde Artık Tedarik Zincirinden Kaynaklanan Kapsam 3 Emisyonlarını da Hesaplayabilecek

Sera gazı protokolü kurumsal bazda Kapsam 3 (Scope 3) emisyonlarını alacak şekilde GHG Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard, ürün bazında LCA yaklaşımını baz alan GHG Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard’larını çıkarttı.

Malzeme akışı çalışmalarının sonuçlarına göre sera gazlarının yaklaşık %50 kadarı, insanların tükettiği ürün ve hizmetlerden kaynaklanıyor. Bu emisyonlara genel olarak Kapsam 3 veya içeril-dolaylı emisyonlar da deniyor. Bu emisyonların ölçümleri hayli zor olduğu için karar merciileri ve firmalar, önceliği Kapsam 1 ve 2 emisyonu denen ve enerjinin direkt olarak kullanılması durumdunda açığa çıkan emisyonların ölçümüne ve azaltımına verdiğini söyleyen Metsims Sustainability Consulting Karbon uzmanı ve Sürdürübilirlik Danışmanı Begüm Kültür, “bunun bir sonucu olarak enerjinin daha verimli kullanılması doğrultusunda hayatımıza bir çok yeni cihaz ve yöntem girmiştir” dedi.

Ama artık dikkatimizi içeril yani dolaylı emisyonlara verme zamanı geldiğini belirten Begüm, Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını ele almak için karşılaşılan sorunlardan haberdar olmamıza rağmen Kapsam 3 emisyonlarının ölçümü için henüz belirlenmiş bir yöntem yok. Bu boşluğun altının çizilmesi doğrultusunda gerek endüstriler ve gerekse idari merciler tarafından yürütülen bir çok çalışma olduğu yadsınamaz bir gerçek. GHG Ürün standartları ve hazırlıkları tamamlanmak üzere olan ISO 14067 Ürün karbon ayak izi standartları bunlardan en bilineni.

Sektörel bazda yapılan çalışmaların güzel örneklerden biri İngiltere yapı sektörü. İngiltere’de yapılan çalışmalara göre artık İngiltere Bina Tüzüğü Kapsam 3 emisyonlarını da içerecek ve bu düzenlemede tedarik zincirinden kaynaklanan karbon değerlendirmesi en önemli yöntemlerden biri haline gelirken yine bu yöntem, sektörü daha tutarlı hesaplama ve raporlama yapması doğrultusunda teşvik edecektir. Fakat yine yapılan araştırmalara göre yapı sektöründe yeni bir bina projesi için Kapsam 3 emisyonlarını ölçen firmaların çok azının bu sonuçları projelerinin dizayn sürecinde kullanabildikleri ortaya çıkmıştır. Yani Kapsam 3 emisyonlarını hesaplama başlangıçta teknik bir problem olarak ortaya çıksa da, sonuçlar daha çok proje yönetimini bilgilendirmeye dayalı olabilir.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışmalarının bir alt dalı olan ürün karbon ayak izi Metsims tarafından Türkiye’de uzman danışmanları ile sürdürülmektedir. Özellikle yapı sektörü malzemelerinin karbon ve diğer çevresel etiklerinin hesaplandığı EDP çalışmaları, Türkiye’de Metsims tarafından seramik ve çelik sektörü başta olmak üzere yapılma başlanmıştır. Detaylı bilgi için irtibata geçebilirsiniz.