EN 15804: A2 Standardına Uygun İlk EPD Belgelerini Metsims Danışmanlığında Polisan Kansai Ürünleri Aldı

EN 15804 standardının yenilenmesiyle yayınlanan EN 15804:A2 standardı ile yapı malzemeleri için alınan EPD belgelerine bazı yenilikler ekleniyor.

EN 15804:2012+A2:2019 (Yapıların Sürdürülebilirliği – Çevresel Ürün Beyanları) ile uyumlu olan ve yapı malzemeleri EPD belgelerinin kılavuzu olan Ürün Kategori Kurallarının (PCR) yenilenmesi ile EPD’ler de birtakım değişikliklere gidildi. Bu standarda uyumlu ilk belgeler ise Polisan Kansai ürünlerine ait oldu.

2015 yılında 3 ürünü için ilk EPD belgelerini alan Polisan, yenilenen 4 ürünü için yeniden EPD belgeleri aldı. Sürdürülebilirlik adına sürekli yenilikçi adımlara imza atan Polisan, Metsims Sustainability Consulting danışmanlığında EN 15804:A2 standardına uyumlu ilk EPD Belgelerini alarak ile yine bir ilki başardı. EPD belgelerine, ürün isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Peki Yeni Standartta ki Başlıca Değişiklikler Neler?

  1. Kullanım Sonu Geri Dönüşüm Faydaları (D Modülü)

Yeni standart ile EPD belgelerinde D modülü zorunlu hale geliyor. D modülü, ürünün kullanım ömrü sonunda gerçekleşen geri dönüşüm vb. durumların faydalarını içeriyor. Standarda göre bazı ürünler bu zorunluluğun dışında tutuluyor. Boyalar, biyojenik karbon içeriğe sahip olmadığı ve kullanım ömrü sonunda fiziksel olarak uygulandığı zeminden ayrılamadığı için D modülünden muaf tutulabiliyor.

Ayrıca standartta EOL (End of Life) ile ilgili formül ve hesaplama yöntemleri de bulunuyor

2. Diğer Modüllerin Zorunlu Hale Gelmesi

Birinci maddede bahsettiğimiz D modülü ile birlikte bazı modüller de zorunlu hale geliyor. Öncesinde bazı EPD’ler de sadece A1-A3 veya opsiyonlarla birlikte A1-A3 +A4 modüleri beyan edilirken, yeni standartta istisnai durumların haricinde EOL Aşamaları yani C1-C4 modülleri zorunlu hale geliyor. Beşiktan kapıya kapsamında yapılan EPD belgelerinde A1-A3, C1-C4 ve D modülleri beyan edilmesi gerekiyor ve diğer aşamalar opsiyonel tutuluyor. Beşiktan mezara kapsamında yapılan çalışmalarda ise tüm aşamalar zorunlu tutuluyor

3. Biyojenik Karbon Beyanı

Yeni standart ile ürünün içerisinde veya ambalajında bulunan biyolojik karbon miktarının ilgili yerlerde beyan edilmesi gerekiyor.

4. Yeni Eklenen Çevresel Etki Parametrelerinin Hesaplanması ve Beyanı

EPD belgelerinin içerisinde yer alan çevresel etki tabloları ve diğer tablolarda bazı eklemeler yapıldı. Standart bu parametlerin hesap sonuçlarını veya beyanlarının yapılmasını zorunlu kılıyor. Örneğin daha öncesinde küresel ısınma potansiyeli, biyojenik, fosil ve toplam olmak üzere 3 kategoriye ayrılırken, yeni standartta buna ek olarak arazi kullanımı da beyan ediliyor. GWP-luluc olarak ifade edilen bu parametrede, beyan edilen / işlevsel birim ile ilişkili arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişikliklerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları (CO2, CO ve CH4) ifade edilir

5. ILCD Veri Formatı

Yenilen standartta LCA (Life Cycle Assessment) modellemesinde kullanılan envanter verilerinin ILCD (Internationall Reference Life Cycle Data Sytem) formatında olması isteniyor. Standardın veri kalitesi başlığı altında yer alan bu konu ilgili detaylar ve sınıflandırmalar, yine aynı standart içerisinde detaylıca veriliyor.