Emek Boru EPD Çalışmaları Başladı


1983 yılından bu yana çelik boru üreten Emek Boru, Metsims Sustainability Consulting ile EPD(Çevresel Ürün Beyanları) çalışmalarına başladı.

Müşteri taleplerine göre üretim yelpazesini sürekli genişleten Emek Boru, 40.000 m2 kapalı alan ve 100.000 m2 açık alandaki modern üretim tesislerinde, en güncel teknoloji ile donatılmış 4 üretim hattı ile spiral kaynaklı çelik boru üretimi gerçekleştirmektedir. Yıllık 460.000 ton üre­tim  kapasitesine sahip fabrikada ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapılmakta.

Kurulduğu günden bu yana hazırladığı 78 EPD ile 100’den fazla ürünün çevresel etki değerlendirmesini yapan ve bu konuda uluslararası alanda adından sıkça bahsettirmiş olan Metsims Sustainability Consulting, Emek Boru ürünlerinden Kaplamalı ve Kaplamasız Spiral Kaynaklı Çelik Boru ürünleri için EPD belgeleri hazırlayacaktır.

Küresel ısınma başta olmak üzere artan çevre sorunları ve hızlı kaynak tüketimi, sürdürülebilirliğin ölçümünü daha da önemli bir hale getirdi. Çevresel etkilerini şeffaf bir şekilde dışarıya yansıtabilen firmalar, uluslararası standartlara dayalı beyanlarla çevresel etkilerini dışarıya göstermekteler. Günümüzde bu beyanlar çeşitli raporlamalar veya karbon ayak izi ve su ayak izi hesaplamaları gibi tek parametreli yöntemler ile yapılabilmektedir. Emek Boru gibi onlarca firmanın ürünleri için hazırlanan EPD belgeleri ise kapsam açısından oldukça geniştir. EPD bir ürünün veya sistemin çevresel etki değerlendirmesinin iletişimini sağlayan ve ISO 14025 Type III çevre beyanları temeline dayanan bir araçtır. LCA (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) ve ISO 14040-44 standartını temel alan bu beyan yöntemi dünya çapında geçerlidir. EPD’ler ISO 14040 serisi standartlarına dayanarak bir ürününün belirli çevre etkilerinin ölçüldüğü bir etiketleme olarak tanımlanır. Bağımsız şekilde, üreticinin sağladığı bilgilerle hazırlanan EPD belgeleri, ürünün teknik tanımı, üretici firma detayları ve LCA sonuçlarından meydana gelir. Etkilerin, küresel ısınma potansiyeli, asidifikasyon, su kıtlığı, kaynak tüketimi ve atık miktarları gibi çok sayıda parametre üzerinden sayısal olarak ifade edildiği bu beyanlar, şirketlerin sürdürülebilirlik iletişimi için kullandıkları en uygun araçlardan biridir.

İlk olarak Ankara Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Emek Boru fabrikasını ziyaret eden Metsims yönetici ve danışmanları, üretim tesisleri ziyareti ve Emek Boru çalışanları ile yapılan proje toplantısının ardından çalışmalara başlamıştır.

Projenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz.