Doray Örgün BSc. MSc.


Doray, Metsims’te sürdürülebilirlik danışmanı olarak çalışmaktadır. Üretim proseslerinin modellenmesi ve Yaşam döngüsü değerlendirmesi konularında deneyimi olan Doray, alternatif yaşam sonu olasılıkları sağlamak için makinelerin montaj ve demontajı konusunda endüstriyel projeler yürütme deneyimine sahiptir. Ayrıca üretim hatlarında otomasyon ve üretken yerleşim çözümleri yoluyla verimliliği artırmak için endüstriyel projeler yürütmüştür. GRI, IR, CDP SASB ve TCFD gibi sürdürülebilirlik raporlama çerçevelerinin uygulanmasında destek sağlamaktadır. Doray, sürdürülebilirlik raporlarının önceliklendirme değerlendirmelerine yönelik yaklaşımları analiz etmiş ve sürdürülebilirlik yöneticilerine çıkarımlar sağlamıştır. Tasarım ve iş modeli perspektiflerinden döngüsel ekonomiye geçişe yardımcı olacak çözümler konularında ilgisi olan Doray, lisans derecesini Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği bölümünden, Yüksek Lisans derecesini ise Linköping Üniversitesi’nden Sürdürülebilirlik Mühendisliği ve Yönetimi alanında almıştır.