Deniz Ürünleri Tedarik Zinciri Yönetimini Geliştirmek ve Sera Gazı Emisyonlarını Azaltma

İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI), küresel deniz endüstrisine destek için sera gazı emisyonlarını azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve maaliyetleri yönetmek doğrultusunda yeni bir şartname yayınladı.

PAS 2050-2:2012 – Yaşam döngüsü sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi – deniz ürünleri ve suda yaşayan diğer gıda ürünleri için PAS 2050:2011 uygulaması için ek şartlar olarak yayınlanan şartname, deniz ve su gıda ürünleri sektörlerinde sera gazı emisyonlarının en etkili şekilde azaltılması, sektöre özgü gereksinimler ve rehberlik içermektedir.

PAS 2050-2, hem yakalanan yabani ve hem de çiftlik balıklarından kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini, beşikten kapıya kadar olan yaşam döngüsü bakış açısıyla değerelendirmek üzere yayınlanırken, tüm tipte ve ölçekte organizasyonlar ve tüm lokasyonlar için kullanılabilir bir şartname olarak düşünülmüştür. Sera gazı emisyonlarını ve maaliyeti azaltmak ve verimliliği arttırmak için su gıda ürünlerinin karbon ayak izi hesaplamalarında pratik ve pragmatik bir yaklaşım sağlamak da şartnamenin önemli hedeflerindendir.