ÇOSB İklim Değişikliğine Olan Duyarlılığını Ortaya Koydu

Türkiye’nin en büyük sanayi bölgesinden biri olan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) bir ilke imza atarak bölge kapsamında bulunan üretici firmaların enerji kaynaklı iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarını bir başka ifade ile karbon ayak izini hesapladı. 2016 ve 2017 yılı verilerine göre yapılan değerlendirmede sera gazı emisyonlarının 2017 yılında bir önceki yıla göre %5,6 oranında artarak 1.511.015 tCO2e bulunmuştur.

Kapsam I, Kapsam II ve Kapsam III olarak üç farklı seviyede hesaplanan karbon ayak izi, ÇOSB için yapılan çalışmada Kapsam I (doğal gaz, kömür, v.b) ve Kapsam II (elektrik) enerji tüketimlerinden kaynaklanan emisyonlar faaliyet sınırları içerisine dahil edilerek rapor hazırlandı.

OSB’ler içinde sürdürülebilir organize sanayi bölgesi olma bilinci ile ilk defa yapılan bu çalışma, iklim değişikliği konusunda Çerkezköy OSB bölgesindeki özel sektör firmalarına ve üreticilere farkındalık kazandıracaktır. Enerji maliyetleri, karbon borsasının olması ve karbon maliyetlerinin giderek artması, marka değeri ve enerji tedarik riskleri firmaları iklim değişikliği ve karbon yönetimine yönelten etkenlerden yalnızca birkaçıdır. Tüketicilerin çevre duyarlılığı arttıkça nihai tüketiciler iklim değişikliği konusunda duyarlı şirketleri tercih etmeye başlamıştır. Bu alanda öncülüğü yine rekabette ve değer zincirlerinde karbon yönetimini öne çıkartan lider firmalar yapmaktadır. ÇOSB’un yapmış olduğu bu çalışma bu anlamda da üye firmalara katkı sağlayacaktır.

ÇOSB tarafından enerji verimliliği ve buna bağlı olarak iklim değişikliğine olan etkilerin azaltılması amacıyla çalışmalar devam etmekte olup, özellikle bölgenin dış aydınlatmalarda enerji verimli LED ampullere geçilmesi devam etmektedir. Diğer yandan yaklaşık 100.000 adet fidan dikimi projeleri de başarı ile sonuçlandırılmıştır.

ÇOSB bünyesinde bulunan sektörlerde sera gazı emisyonlarının detaylı olarak incelenmesi ile firmalarımızın enerji verimliliğine yönlendirilmesi ve uzun vadeli özellikle enerji alımlarında yenilenebilir temiz enerji kaynakların terci edilmesi iklim değişikliği ile mücadele de etkin yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Karbon ayak izi; karbon dioksit (CO2), metan (CH4), azot oksit (NO2), hidroflorokarbonlar (HFC), perflorokarbonlar (PFC) ve kükürt hekzaflorürden (SF6) gibi seragazlarının etkisinin Karbon dioksit eş değeri (CO2e) cinsinden hesaplanması ile belirlenir.

Proje, Metsims Sustainability Consulting tarafından, kurumdan temin edilen 2016 ve 2017 yılına ait veriler ile ISO 14064 standardı ve GHG Sera Gazı Protokolü Kurumsal Hesaplama ve Raporlama Standartları (Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard) doğrultusunda hazırlanmıştır.