Çimento ve Beton Ürünlerinde EPD için PCR Dokümanı Yayınlandı

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBSCD) Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi (CSI) tarafından geliştirilen Ürün Kategori Kuralları (Product Category Rules-PCR) yayınlandı.

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBSCD) Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi (CSI) tarafından geliştirilen ve Çevresel Ürün Beyanları (Environmental Product Declarations, EPD) belgelerinin hazırlanmasında kullanılan Ürün Kategori Kuralları (Product Category Rules-PCR) The International EPD System altında yayınlandı. Yeni PCR, daha önce yayınlanan PCR dokümanı güncelleştirilerek, EN 15804 normuna uyumluluğu sağlandı.

Çevresel Ürün Beyanları, bir ürünün veya sistemin çevresel etki değerlendirmesinin iletişimini sağlayan ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assessment) çalışmaları ile alınan belgelerdir. Çimento sektörü EPD konusuna uzak olmayıp 1990’lı yıllardan beri bu belgeler kullanılmaktadır. EPD bir ürünün çevresel performansı hakkında karşılaştırılabilir ve doğrulanmış bilgi teminini sağlar. Standard bir formatta veri sağlayan EPD belgeleri bir binan tüm yaşam döngüsü boyunca kullanılan ürünlerden en az çevresel etkisi olanları belirlemekte kullanılmaktadır. EPD’lerin hazırlanmasında Ürün Kategori Kuralları (PCR) esas alınır.

PCR dokümanları EPD’leri geliştirmek için kullanılan genel kurallardır. Bu kurallar sağlandığında, CSI ortak bir referans yöntemiyle üyelerine ve endüstrilerine bunları önermektedir. EPD’lerin yapısı gereği PCR’ların uygulanması çok önemlidir. EPD programında şu an için mevcut PCR’lar ise şöyle listelenebilir: Yapı metalleri, çatı döşemesi, kiremit, fiber (elyaflı) çimento, yer kaplaması, suni kereste, odun çimentosu, kireç kumu, hafif beton, hafif destek malzemesi, metal kurulum malzemeleri, mineral yalıtım malzemeleri, mineral harç, hazır beton, köpük plastikler, laminant kaplama malzemeleri, fayans v.b. CSI tarafından yayınlanan PCR dokümanında çimento üretiminin fabrika öncesi ve fabrika kapısından üretim sonunda tüketiciye ulaşacağı ana kadar olan tüm etkileri gösterilmektedir. Ayrıca CSI ürünün kullanımı ve yaşam sonu sürdürülebilirliğe olan somut katkısını sistematik bir şekilde ele alıp beşikten mezara sisteminin kurulması olanağı da sağlıyor.