Çevresel İddiaları Anlamak: Türkiye’nin Yeni Reklamcılık Kuralları

İşletmeler, çevre bilincinin arttığı bu dönemde sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını göstermeye istekli. Çevreyle ilgili iddialarda bulunan ve “yeşil”, “sürdürülebilir” ve “çevre dostu” sözcüklerini belirgin bir şekilde sergileyen reklamlar bunun yaygın bir örneğidir. Ancak dünyanın her yerindeki hükümetler bu sözlerin doğru ve şeffaf olmasını garanti altına almak için kurallarla devreye giriyor. Özellikle Türkiye Ticaret Bakanlığı, reklamlarda çevresel iddiaların kontrol altına alınmasına yönelik yönergeler yayınlayarak bu konuda önemli bir ilerleme kaydetmiş durumda.

Çevresel İddiaların Önemi

Çevresel iddialar, işletmeler ve kuruluşlar tarafından bir ürün veya hizmetin çevresel niteliklerine ilişkin yapılan beyanlardır. Bunlar, daha düşük karbon emisyonlarını ve geri dönüştürülebilir malzemeleri vurgulamaktan, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve sıfır atık üretimli operasyonları teşvik etmeye kadar değişebilir. Bu tür iddiaların geçerliliği, onların kapasitelerinde yatmaktadır. Bu kapasite aşağıdaki uygulamalar ile artırılabilir:

 1. Tüketicileri Bilgilendirin ve Güçlendirin: Çevresel iddialar, tüketicileri, çevresel hedef ve inançlarıyla tutarlı ürün ve hizmetleri seçerek bilinçli kararlar alma konusunda aydınlatır ve güçlendirir.
 2. Sürdürülebilir Uygulamaları Teşvik Edin: İşletmeler, çevre dostu uygulamaları teşvik ederek ve sürdürerek çevresel etkilerini azaltmaya ve sürdürülebilirliği teşvik etmeye yardımcı olabilirler.
 3. Rekabet Avantajı Kazanın: Çevre bilincine sahip müşterileri cezbederek, sürdürülebilirliğe gerçekten adanmış işletmeler pazarda rekabet avantajı elde edebilir.

Türkiye’nin Düzenleyici Girişimleri

Türkiye Ticaret Bakanlığı, reklamlarda verilen çevresel vaatlerin şeffaf ve meşru olmasını sağlamak için proaktif adımlar attı. Pazarlamacılar, reklam ajansları ve medya şirketleri için kesin gereksinimleri ve kriterleri içeren bir kılavuz yayınladılar. Türkiye’nin yeni kuralları hakkında bilmeniz gerekenler şöyle:

 1. Çevresel Etki Beyanları: Reklamverenlerin artık “yeşil”, “sürdürülebilir”, “çevre dostu”, “doğa dostu”, “çevre dostu”, “sıfır atık”, “geri dönüştürülebilir”, “karbon nötr”, “yenilenebilir” veya “yeşil enerji” gibi terimleri kullanırken ürün veya hizmetlerinin çevresel etkilerine ilişkin bilgilere yer vermesi gerekiyor. Bu, belirli ifadelerin gerekli destek olmadan kullanılmasını engeller.
 2. Tüketici Rehberliği: Gerekirse, reklamverenler çevresel etkiyle ilgili daha ayrıntılı ayrıntılar için tüketicileri başka bir kanala veya kaynağa bağlamalıdır. Bu açıklığı teşvik eder ve müşterilerin ayrıntılı bilgi almasını kolaylaştırır.
 3. İstismarın Önlenmesi: Düzenlemeler, çevresel beyanların doğru olmasını ve aldatıcı olmamasını sağlayarak müşterilerin çevre bilincinin istismar edilmesini önlemeyi amaçlamaktadır.
 4. Uluslararası Standartlara Bağlılık: İstikrarlılığı ve güvenilirliği teşvik etmek amacıyla bu kurallar, çevresel iddialara ilişkin uluslararası standartlara ve en iyi uygulamalara uygundur.

Yukarıda belirtilen 4 maddeye uyan ve uymayan 2 firmanın deterjan üretimi üzerinden bir örnek inceleyelim:

Ürün A: “Çevre Dostu Deterjan”

Firma A, deterjanlarını “çevre dostu” olarak pazarlıyor ve bu iddiayı desteklemek için şu bilgileri sunuyor:

 1. Deterjanlarındaki fosfat içeriği sadece %0.5’tir.
 2. Deterjanın karbon ayak izi düşüktür.

Ürün B: “Deterjan”

Firma B, yıllardır çevresel sürdürülebilirlik konusunda ciddi bir taahhüt altında olan bir deterjan üreticisidir. Firma deterjanı hakkında şu bilgileri sunuyor:

 1. Firma B, deterjanlarının fosfat içeriğini %0.2 olarak belirtiyor. Bu iddia, bağımsız bir laboratuvar tarafından yapılan testlerle desteklenir ve sonuçlar, yönetmeliklerin izin verdiği düşük fosfat içeriği seviyelerinin altında olduğunu doğrular.
 2. Firma karbon ayak izini detaylıca ve tarafsız bir şekilde hesaplar ve bunu şeffafllık ile 3 kg CO2 eq. olarak paylaşır.
 3. Firma B, tüketicileri çevresel etkiler konusunda bilinçlendirmek için ürün etiketlerinde ve web sitesinde ayrıntılı bilgiler sunar. Bu bilgiler, ürünün bileşimi, üretim süreci, ambalajın geri dönüşümü, ve karbon nötr üretim uygulamalarını içerir. Ayrıca, tüketicilere daha fazla bilgiye ulaşmaları için kaynaklar ve web siteleri de sağlanır.

Sonuç:

Firma B, çevresel iddialarını doğru ve şeffaf bir şekilde desteklerken, Firma A’nın bazı çevresel açılardan eksiklikleri bulunmaktadır. Tüketiciler için çevresel sürdürülebilirlik önemli bir faktör olduğunda, Firma B’nin ürünleri, daha düşük fosfat içeriği ve karbon nötr üretim uygulamaları gibi unsurlarla daha çekici bir seçenek olarak görünebilir. Bu senaryo, çevresel iddiaların doğru bir şekilde desteklenmesinin ve şeffaf bir iletişimin tüketiciler için önemini vurgulamaktadır. Önemli olan, bu tür çevresel iddiaların doğru ve şeffaf bir şekilde desteklenmesidir, böylece tüketiciler gerçekten çevresel olarak sürdürülebilir ürünleri tercih edebilirler.

İşletmelerin Yapması Gerekenler

Türkiye’de dürüst ve güvenilir çevresel iddialarda bulunmak isteyen işletmeler için bazı önemli prosedürler şunlardır:

 1. Kurallara aşina olun: Reklamlarınızın Türkiye’nin çevresel iddialarla ilgili kurallarına aşina olarak, bu kurallara uygun olduğundan emin olun.
 2. Destek İddiaları: Çevreyle ilgili öne sürdüğünüz tüm iddiaların, ürün veya hizmetinizin çevresel etkisinin kapsamlı analiziyle desteklendiğinden emin olun.
 3. Şeffaflık Sağlayın: Müşterilerinizi çevresel iddialarınız konusunda açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirin, gerekiyorsa onları ek bilgi kaynaklarına yönlendirin.
 4. Uyumluluğu Sürdürün: Ürün veya hizmetlerinizin çevre standartlarını ve gerekliliklerini karşılamaya devam ettiklerinden emin olmak için izlemeye ve değerlendirmeye devam edin.

Son sözler

Türkiye’nin çevresel reklam iddialarını kontrol etme çabaları, çevresel sorumluluğu teşvik ederken müşterileri aldatıcı pazarlama tekniklerinden korumaya yönelik kararlılığını göstermektedir. Bu kurallara uyan işletmeler, sürdürülebilirliğe yönelik artan tüketici talebi karşısında yalnızca müşteri güvenini korumakla kalmaz, aynı zamanda çevreye daha duyarlı bir pazar yaratılmasına da yardımcı olur.

Samimi ve açık çevresel iddialar, her kararın önemli olduğu bir dünyada, tüm insanlar için daha yeşil, daha sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılığı yansıtmaktadır.