Bursa Büyükşehir’de LCA ve Karbon Ayak İzi Eğitimi

METSİMS tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi için verilen LCA ve karbon ayak izi eğitimi başarıyla tamamlandı.

Türkiye’nin önde gelen Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA), Çevresel Ürün Deklarasyonu (EPD), ürün ve hizmet karbon ayakizi, eko-etiketleme ve sürdürebilirlik uzmanı Türk Danışmanlık şirketi Metsims Sustainability Consulting tarafından 18-20 Mart 2013 tarihlerinde Bursa’da verilen LCA ve Karbon ayakizi eğitimi başarıyla tamamlandı. Eğitime Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin beş personeliyle birlikte diğer ilçe belediyelerden de (Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer) birer personel katıldı.

LCA ve karbon ayakizi danışmanımız Yasemin Tatar ve yöneticimiz Dr. Hüdai Kara tarafından verilen bu eğitimde sürdürülebilir üretim ve kalkınma, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) kavramı, yapısı, kullanım alanları ve karbon ayakizi ilgili bilgiler verilip SimaPro yazılımı kullanılarak pratik örnek çalışmalar yapıldı. Pratik uygulamalarda Bursa-Uludağ ulaşımı için teleferik modellemesi (beşikten-mezara) ele alınarak başta karbon ayak izi olmak üzere birçok çevresel etkiye bakıldı. Türkiye’de ilk kez SimaPro’da modellemesi yapılan bu teleferik örneği, aynı zamanda diğer alternatif ulaşım araçlarıyla (araba ve otobüs) çevreye olan etkileri bakımından kıyaslandı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’yla (BEBKA) destekli olarak yapılan eğitimle Büyükşehir Belediyesi, Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) yaklaşımlarıyla üretilen hizmet ve yatırımların çevreye olan zararlı etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor. Yeni yapılan Bursa-Uludağ Teleferik hattı bu yaklaşımın bir örneği olarak modellendi.

LCA, ürün, proses ya da hizmetin kirliliğe sebep verebilecek, yüksek enerji ve hammadde gereksinimi olan aşamaları belirleyen ve bunların etkilerini hesaplayan bir yöntemdir. Yani, LCA, firma, kurum ve kuruluşların çevresel etkilerini kontrol altına almada neye odaklanması gerektiklerini gösteren ve bu alandaki yatırımlarını şekillendirmesinde, karar verme mekanizmalarının geliştirilmesinde yardımcı olan etkin bir araçtır.