Belediyeler de Artık İklim Değişikliğine çözüm Arıyor

Paris İklim Değişikliği zirvesinin ardından iklim değişikliği ile ilgili aktiviteler çoğalmaya başladı. Öncelikle Paris anlaşmasına onay veren ülkeler yavaş yavaş imzaları atmaya başladılar. Buna en büyük emisyona sahip olan Amerika da dahil. İkinci büyük kirletici olan Çin ise Eylül ayında imzayı atacağını teyit etti. Bütün bunlar olurken yerel yönetimler de bu mücadelenin bir parçası olmaya başladılar. Öncelikle Covenent of Mayors adı altında 6662 belediye 2015 yılında enerji ve iklim değişikliğini azaltma yönünde önlemler almaya ve azaltım hedefleri koymaya başladılar. Türkiye’den Eskişehir Tepebaşı, İstanbul Kadıköy ve Maltepe, Ankara Çankaya, Bursa Nilüfer, Antalya Büyükşehir, İzmir Büyükşehir, Seferihisar, Karşıyaka ve Bornova belediyeleri bu oluşma imza atarak taahhüt altına girmişler. Bütün bunlar olurken Tuzla Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (United Nations Environmental Programme, UNEP) önderliğinde Almanya Berlin Teknik ve Japonya Kogakuin Üniversiteleri tarafından yürütülen bir projeye davet ediliyor.
Yeni çıkan ISO 14072 Kurumsal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Organisational Life Cycle Assessment, O‐LCA) standardının uygulanacağı projede, Tuzla Belediyesi’nin yanında Türkiye’den AKG Gazbeton, İtalya, Hindistan, Tayland, Fransa, Brezilya, Kanada, Bolivya ve Meksika’dan da birer firma/kurum davet edilmiş. Belediye, bu proje ile belediye hizmetlerini yerine getirirken ortaya çıkan çevresel etkilerini iklim değişikliği başta olmak üzere kapsamlı bir şekilde ortaya çıkartmayı planlıyor. Bu sayede Belediye’nin iklim değişikliği ile mücadelede odaklanması gereken aktivite ve hizmetlerin ortaya çıkartılması ve bunları azaltım yönünde hedefler konulması amaçlanıyor. Projeye tüm dünyadan davet edilen kurumlar arasında tek belediye Tuzla Belediyesi olması da dikkat çekicidir. Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı bunu Belediye’nin uzun zamandan beri çevre kaynaklı aktiviteler başta olmak üzere detaylı bir şekilde veri tutmasına ve elektrikli araç satın alımı gibi belediyenin karbon ayakizini azaltım yönünde şimdiden faal olmasına bağlıyor.

Belediyelerin iklim değişikliğine olan etkilerini kayıt altına alma ve yönetme çabaları aslında bir rastlantı değil. Günümüzde kentler küresel nüfusun yarısını barındırıyor. Küresel enerji tüketiminin yüzde 60-80, karbon emisyonunun yüzde 75 ve dünya doğal kaynaklarının yüzde 75’ten fazlası bugün kentlerden kaynaklanıyor. 2050 yılına kadar küresel nüfusun yüzde 70-80’nin kentlerde yaşaması bekleniyor. Yerkürenin sınırlı kaynaklarına olan talep ve bunun çevre üzerinde getireceği baskıların sürekli olarak artması beklenmektedir. Eğer dünya ekonomisini daha sürdürülebilir yapmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak kent ve belediye yönetimlerine büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Belediyelerin çevre ve sosyal ihtiyaçlara cevap verirken kaynak kullanımı ve inovasyonu etkin kılan ekonomik fayda yaratmaları gerekmektedir

Diğer taraftan Kentler, Dünya Gayri Safi Milli hasılasının yüzde 80’nin yaratıldığı en büyük ekonomi odaklarıdır. Fakat dünya kaynaklarının üçte ikisine de talep yaratarak atık üretmekte ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazlarının da salımına neden olarak dünya sıcaklık artışını 2 ℃’nin altından tutmamızı daha zor hale getirmektedirler. Ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştığı bir gelecek için kentlerin de sürdürülebilirlik çalışmalarına katkıları çok önemlidir

Tuzla Belediye’sini bu öncü yaklaşımından dolayı kutluyor, deneyimlerini diğer belediyelerimiz ile paylaşmalarını bekliyoruz.

1 UNEP Green Economy Report, 2011

2 UNEP City-Level Decoupling Report, 2013