Avrupa Komisyonu 2012-14 İçin Hazırlanan Eko-Tasarım Çalışma Planını Sonuçlandırdı

Avrupa Komisyonu’nun 2012-14 dönemi için hazırlanan nihai çalışma planına, AB eko-tasarım gereksinimleri çerçevesinde öncelikli ürün kategorisine, duş başlıkları ve musluklar gibi su ürünleri de eklendi.

2012 yılı başında yayınlanan taslak planında bu öncelikli ürün kategorisine pencereler, buhar kazanları, bilgisayar sunucuları ve akıllı sayaçlar eklenmişti. Su ile ilgili ürünlerin bu çalışma planına dahil edilmesini tavsiye eden bir danışmanlık çalışması olmasına rağmen, paydaşların tartışmaları doğrultusunda musluğun çevresel performans etiketleri, lambalarda olduğu gibi çok rağbet görmeyeceği, AB yönetimini endişelendirdi. Fakat su ürünlerinin planda yer alması kararı, büyük oranda enerji ve su tasarrufu sağlama potansiyeli olduğu için uygulandı. Bu üründen yılda 885 petajul enerji tasarrufu yapılması öngörülüyor.

Şarap depolama aletleri de 7 Aralık Salı günü tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan nihai çalışma planına eklendi. 2009 yılında kabul edilen ev soğutma ekipmanları ile ilgili bir yönetmelik dikkate alınarak şarap depolama aletleri için eko-tasarım gereksinimleri AB yönetimi tarafından kabul edildi.

Komisyon, bir sonraki adım olarak öncelikli ürünler kategorisinden kabul edilen tüm ürünlerin teknik, ekonomik ve çevresel etkilerini daha ayrıntılı değerlendirerek hazırlık çalışmaları yapmayı planlıyor. Bunun için 1 Mart 2013’de yapılması planlanan bir paydaş danışmanlık toplantısı düzenlenecek.

Önümüzdeki iki yılki süreçte komisyon tarafından yapılması gereken en önemli iş olarak, önceki planlarda kararlaştırlmış işlerin tamamlanması olarak görüşüldü. Bu işler; 22 ekotasarım düzenlemesi, 9 enerji etiketleme düzenlemeleri ve 4 gönüllü anlaşmalar. Mevcut 11 ekotasarım ve enerji etiketleme önlemlerinin gözden geçirilmesi de öngörülmektedir.

Coolproduct kampanyasını yürüten sivil toplum kuruluşları ise, yeni çalışma planının komisyon bütçe arttırımına gitmez ve ekotasarım karar verme sürecini geliştirmez ise sürecin endişe verici olduğunu düşünüyorlar. Bu uzun sürece klasik bir örnek ise kazanlar için yapılan ekotasarım kurallarının birkaç yıl ertelenmesi olarak verilebilir.

Ayrıca Avrupa Aliminyum Ticaret Kuruluşu EEA, pencerelerin öncelikli ürün listesine dahil olmasını sorgulayarak, ısı yalıtım ürünleri ve pencerelerin eşit muamele görmeleri gerektiğini savundu.

Bu koşullu listedeki ürünler üzerinde hazırlık çalışmalarının başlatılması, ekotasarım standartların benimsenmesi için kaydedilen ilerlemeye bağlıdır.