Avrupa EPD Platformu “ECO EPD” Onaylandı

Avrupa yapı endüstrisi için önemli bir adım olan Çevresel Ürün Beyanları’nın (Environmental Product Declerations, EPD) standartlaştırılması yola girmiş durumda.

23 Eylül 2011’de Brüksel’de yapılan bir toplantıda, Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç ve İspanya’dan EPD programları, ‘ECO’ adında bir Avrupa EPD Platformu kurmak için mutabakat zaptı imzaladı.

ECO Platformu tek bir çatı altında Avrupa EPDsi geliştirmeyi amaçlıyor. Bunun temelinde, Avrupa Standartları Komisyonu (CEN/TC 350) tarafından tamamlanmakta olan sürdürülebilir binaların çevresel etkilerini değerlendirmek için yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Mutabakat Zaptını imzalayanlar arasında birçok ulusal Yeşil Bina Konsey’i de bulunmaktadır. Binalarda sürdürülebilirliği düzenleyen Avrupa standartları, ekolojik yapım kalitesini belirlemede kullanılan sertifikalandırmalarda, EPD almış yapı malzemelerinin değerlendirmeye katılmasını zorunlu hale getirmektedir.

Çevresel Ürün Beyanları (EPD), Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) baz alınarak yapılır. Metsims Türkiye’de LCA konusunda yerli danışmanları ile hizmet veren ve hali hazırda yapı ürünlerine EPD çalışmaları yapan bir proje danışmanlık firmasıdır. Yöneticimiz Dr. Hüdai Kara The International EPD System‘nin Türkiye’deki tek doğrulayıcısıdır.