AKG Gazbeton Blok Ürünlerine EPD Belgesini Aldı

Türkiye’nin en büyük gazbeton üreticilerinden biri olan AKG Gazbeton, tüm Avrupa’da geçerli olan Çevresel Ürün Beyanları (Environmental Product Declarations, EPD) belgesini Metsims Sustainability Consulting danışmanlığında aldı.

İzmir, Kırıkkale ve Çorlu’daki üretim tesisleriyle sektöre üstün özelliklerde gazbeton ürünleri sunan; yıllık toplam 1,585,000 m3 üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük gazbeton üreticilerinden biri olan AKG Gazbeton, tüm dünyada geçerli ve Avrupa’da standart haline gelen Çevresel Ürün Beyanları belgesini gazbeton blok ürünlerine aldı. Blok ürünlerinin tümünü kapsayacak şekilde yoğun bir çalışma sonucu elde edilen EPD belgesi, ISO 14025’e göre tanımlanan, ISO 14040 serisi çerçevesinde belirtilmiş parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre (hammadde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen emisyonlar; atık oluşumu) nicel olarak değerlendiren ve beyan eden deklarasyondur.

Blok ürünlerini Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assessment, LCA) gibi bilimsel bir yaklaşımla değerlendirerek üretmiş olduğu gazbeton ürünlerin çevre performansını açıklıkla beyan eden AKG Gazbeton, bulunduğu sektörde çevre bilincine sahip olduğunu göstermiştir. Türkiye ve tüm dünyada hızla gelişmekte olan Yeşil Bina pazarlarında müşterilerine avantaj yaratarak 2011 yılında çıkan ve 1 Temmuz 2013 itibariyle Türkiye’de yürürlüğe giren Avrupa Yapı Ürünleri Yönetmeliğine de uyumluluk sağlamıştır.

EPD çalışması, firmanın eko-tasarım ve eko inovasyon fırsatları altyapısını da hazırlamakta, Türkiye’nin de gündeminde olan dünyaca bilinen Amerikan LEED, İngiliz BREEAM ve Alman DGNB gibi yeşil bina sertifikalandırma sistemlerinde ilave puanlar alınması fırsatı yaratmaktadır. Bu bağlamda, EPD belgeli ürünler müteahhitlere kolaylık sunarken yapı ürünleri üreticilerine de farkındalık yaratarak yeni pazar fırsatları yakalamalarına yardımcı olmaktadır. Bu gelişmeleri öngörerek tüm gazbeton ürünlerine EPD belgelendirmesini alan ve müşterilerine sertifikalandırma süreçlerinde ayrıcalık yaratmayı hedefleyen AKG Gazbeton, ürünlerinin üretim süreçleri ve tedarik zincirinden kaynaklanan çevresel etkileri detaylı bir şekilde irdeleme fırsatı bularak buna göre yeni politikalar geliştirme fırsatı elde etmektedir.

LCA, EPD, ürün karbon ayak izi, EU Ecolabel eko-etiketleme, Yeşil Bina Değerlendirme ve sürdürebilirlik konularında uzman Türkiye’nin önde gelen danışmanlık firması Metsims Sustainability Consulting ile alınan EPD belgeleri, Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) Yapılarda Sürdürülebilirlik normunda (CEN 350) tanımlanan ve yapı ürünlerinin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi çerçevesini belirleyen EN 15804 normuna uygun olarak hazırlanmıştır. Şubat 2012 itibariyle yayınlanan EN 15804 normu, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa genelinde EPD sistemlerinin uyumlaştırılmasına yönelik olarak çıkartılmıştır. 01 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye’de de yürürlüğe giren Avrupa Yapı Ürünleri Yönetmeliği (Construction Product Regulation), yapı ürünleri için EN 15804 normuyla uyumlu EPD’leri ürünlere CE markalaması yapılabilmesi için talep etmektedir. Bu yönetmelikle Yapı malzemeleri üreticileri için yakın zamana kadar gönüllülük esasına dayanan EPD belgelerinin tüm Avrupa’da zorunlu hale gelmesi beklenmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de EPD belgelendirmesi çalışmaları için EPD Türkiye adında kâr amacı gütmeyen ISO 14025 uyumlu The International EPD System Haziran 2013 itibariyle faaliyete geçmiştir. Uluslararası seviyede geçerli EN 15804 uyumlu EPD çalışmaları bu sistem üzerinden yapılabilecektir.

LCA ve Karbon ayakizi danışmanı Yasemin Tatar, LCA uzmanı ve EPD doğrulayıcısı Dr Hüdai Kara tarafından yürütülen bu proje, Türkiye’de Metsims tarafından tamamlanan 10 EPD belgelendirmesinden biridir.