Eko-Tasarım

Eko-Tasarım


Eko-tasarım yada diğer tabiriyle ekolojik tasarım, çevreyle ilgili kaygıların arttığı günümüzde mevcut ürünlerin çevreye duyarlılığının belirlenerek bunları azaltacak tasarımların geliştirilmesini içermektedir. Yeni ürün geliştirmede ise ürünün henüz tasarım aşamasında beşikten mezara (cradle-to-grave) tüm aşamalarının irdelenerek çevreye daha duyarlı tasarlanmasını olanak sağlar.

Daha iyi tasarım ile ürün ve servisin niteliğini arttırırken, tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerin azaltılmasına dayanan eko-tasarım, sorunun kaynağına odaklanarak zaman, para ve enerji tasarrufu yapılmasını sağlar ve böylece ürün bazında sürdürülebilirlik çalışmalarına gidilmesine temelden altyapı hazırlar.

Metsims, alanında uzman kadrosu ile LCA çalışmaları yaparak ürünlerinizin çevresel etkilerini hesaplar ve Eko-tasarım direktifi için gerekli raporları hazırlayarak analiz sonuçlarına göre tasarımda yapılabilecek iyileştirmeler konusunda danışmanlık hizmeti verir.

Eko-Tasarım çalışmaları için teklif alınız.

Eko-Tasarım Referanslarımız

LCA çalışmalarının ilişkili olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri