Kurumsal Su Ayakizi

Kurumsal Su Ayakizi

Su ayakizi, mavi, yeşil ve gri su ayakizinin toplamıdır ve bir mal veya hizmeti üretmek için gerekli tatlı su miktarının tüm tedarik zinciri içindeki miktarını ifade eder. Su ayakizi hammaddenin işlenmesi ve üretim sürecinde kullanılan su miktarı ile tüketicinin kullanma aşaması da dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsü sürecini kapsar.

Su ayakizi, LCA yöntem ve araçlarının bir altyapısı olarak tanımlanmaktadır. ISO 14046 standardı gelecekte yaşanabilecek su risklerinin değerlendirilmesine ve çevresel etkilerin değerlendirilmesine yardımcı olur.

Kurumsal Su Ayakizi çalışmaları için teklif alınız.

Kurumsal Su Ayakizi Referanslarımız

Kurumsal Su Ayakizi Çalışmalarının ilişkili olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri